Falcon Consulting

Falcon Consulting zajmuje się doradztwem związanym z wykorzystaniem funduszy unijnych, doradztwem finansowym oraz szkoleniami.

Oferujemy pomoc dla mikro, małych i średnich firm długo funkcjonujących na rynku, jak również wspieramy firmy, które są w początkowej fazie rozwoju. Nasza oferta dotyczy także osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą, a także jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz gospodarstw rolnych.

» Sporządzamy:

  • wnioski o dofinansowanie na projekty inwestycyjne,
  • biznes plany,
  • studia wykonalności
  • niezbędne załączniki.

» Przygotowujemy dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

» Rozliczamy projekty.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.