Aktualności

RPOWD 2014-2020 - zatwierdzona wersja

18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskigo na lata 2014-2020".

Dokument do pobrania - DIP