Aktualności

Pierwsze konkursy dla MŚP z Dolnego Śląska

Dolnośląska Insytucja Pośrednicząca we wrześniu br. ogłosi pierwsze konkursy dla MŚP z Dolnego Śląska. Ogłoszone zostaną konkursy w ramach następujących działań:

1) 1.2A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R,

2) 1.2B - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw,

3) 1.5A - Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Więcej informacji na stronie DIP oraz w naszym biurze.

Zapraszam.