Aktualności

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opracował "Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska". Wśród kluczowych znalazły się następujące specjalizacje:

- branża chemiczna i farmaceutyczna,

- mobilność przestrzenna,

- żywność wysokiej jakości,

- surowce naturalne i wtórne,

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów,

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Dokument można pobrać ze strony UMWD.